QR code informatie

QR-code

Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snel antwoord").

De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar worden inmiddels algemeen gebruikt in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes. In Nederland is de code steeds vaker terug te vinden op posters, in tijdschriften en op verpakkingen.

Het idee ontstond om de QR-code te gebruiken voor het aanbieden van een URL. De URL wordt hierbij gecodeerd tot een QR-code, die wordt afgedrukt in een tijdschrift, op een poster, of op de verpakking van een product. De gebruiker opent op zijn telefoon een QR scanner app en richt de camera van zijn telefoon op de QR-code, De code wordt door een QR-lezer in de telefoon omgezet in een URL, waarna in de webbrowser van de telefoon de bijbehorende website wordt getoond. Deze methode bespaart de gebruiker het moeizaam op een telefoon intypen van een URL. Deze scan apps kunnen realtime een QR-code scannen, waarmee het scannen van QR-codes ook echt snel is.

Op een vergelijkbare manier kunnen e-mailadressen, contactinformatie (vCards), agenda-afspraken, GEO-locaties, sms-berichten, telefoonnummers en teksten (maximaal 7089 tekens) worden aangeboden. Met een druk op de knop staat vervolgens bijvoorbeeld een afspraak in de agenda, of kan er genavigeerd worden naar een bepaalde locatie. De gescande GEO-coördinaten worden daarbij rechtstreeks in het navigatieprogramma van de telefoon ingevoerd. De digitale munteenheid Bitcoin gebruikt QR-codes om betalingen te versturen en tevens om de munten zelf op te slaan in de vorm van een QR-sleutel.

De QR-code heeft een ingebouwde foutcorrectie. Daardoor kan een beschadigde code vaak toch nog foutloos gelezen worden, als er te veel van de originele code verdwijnt is ze echter niet meer leesbaar. (Bron vermelding: Wikipedia)

QR-code in de sierteelt

AntEater, ontwikkelaar en leverancier van o.a. EAB pakketten, heeft een specificatie ontwikkeld voor een QR-code op de aanvoerbrief. Uitgangspunten waren daarbij:

  • Goede leesbaarheid, ook bij ongunstige omstandigheden
  • Robuustheid
  • Flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen
  • Geoptimaliseerd voor de hele sierteeltsector
  • Eenvoudig te implementeren
  • Met eenvoudige scanners te lezen
  • Ondersteuning van alle karakters die ook in de EDI-berichten verstuurd worden.
  • Duidelijke specificaties

Dit ontwerp is niet geoptimaliseerd voor één partij in de sector. Mede door de eenvoudige en robuuste implementatie, verwacht AntEater dat b.v. transporteurs of kopers er ook gebruik van zullen willen maken. (Bron vermelding: AntEater)

SMART QR-code

Smart QR Codes zijn QR codes waarachter je wisselende content kan plaatsen, zonder dat je dan weer een nieuwe QR Code moet genereren. En daardoor biedt deze ‘dynamische’ QR code veel meer toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door achter dezelfde (Smart) QR code wekelijks wisselende aanbiedingen te plaatsen.
Met de (statische) QR codes die je tegenwoordig overal ziet kan dat niet. Als de url waarnaar verwezen wordt wijzigt, dan moet je een nieuwe QR code aanmaken. Smart QR Codes zien er precies hetzelfde uit als de statische QR code.

Smart QR Codes kun je ook uitbreiden met GEO posities. Wanneer je deSmart QR Code scant op locatie A, krijg je content A te zien. Scan je de QR Code op lokatie B, dan krijg je content B te zien, etc. Bijzonder interessant voor bedrijven met meerdere vestigingen! Ook wanneer men vanuit verschillende landen werkt kun je achter een Smart QR Code content met verschillende talen plaatsen. 

De Smart QR Code is bijzonder geschikt voor zelf opgenomen video. Nadat de QR Code gescand wordt, speelt hij op iedere mobiele telefoon met internetverbinding af. Ook kun je de condities zodanig inregelen dat de content wordt getoond in het taalgebied waar je op dat moment scant. Voor bijvoorbeeld internationale merken een handige en functionele toepassing van de QR code.

De Smart QR Code is niet gratis. Je koopt ze met een zg. ‘scansaldo’. Dat wil zeggen dat wanneer je ze aanschaft, je vooraf inschat hoe vaak de QR Code gescand wordt. Als het scansaldo op is, dan volgt een melding om opnieuw saldo op te laden.

De Smart QR Code is een uitvinding van Remote IT BV. Zij hebben patent op deze toepassing en brengen het product op de markt onder de naam Smart QR Code. (Bron vermelding: vanGuido)